#Sever 1#Sever 2
Nữ sinh mất 30 phút để xin thầy hiệu trưởng cho thành tích xuất sắc

Nữ sinh mất 30 phút để xin thầy hiệu trưởng cho thành tích xuất sắc

Nội dung phim

Nữ sinh mất 30 phút để xin thầy hiệu trưởng cho thành tinh xuất sắc mọi người biết nó là dùng cách gì dùng cách gì đúng không nào, với mỗi người tinh tế thì người nà cũng có thể nhìn ra được điều ấy ngay và luôn đúng chứ ạ và mình chính là người sẽ đưa lại cho mỗi người cac bạn thấy được cái tinh tế trong cách mà nó đã làm nó đã dùng thân xác đó của nó chứ làm cái mẹ gì nữa, nhìn cái cách làm đó mọi người có nghĩ là cái điều ấy khá là hay đúng không nào, với mình nó không chỉ là hay mà còn khá yêu mến với điều ấy đấy mọi người ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A