#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Mẹ động viên con gái cho cha dượng tắm chung để có tiền đóng học phí, và cô gái trẻ của chúng ta đã nghe lời mẹ ấy mọi người ạ, nhìn cái mặt cô ấy lúc đó mình cũng nghĩ là cô ấy cũng như những người khác cũng phản đối mãnh liệt ấy chứ ạ nhưng mà không cô ấy đã biết nghĩ cho mẹ mình cô ấy đã biết nghĩ cho tương lai của mình và đã đồng ý với điều ấy đặc biệt là cái điều ấy khiến cho cô ấy trưởng thành hơn được người khác nhìn nhận một cách tích cực hơn ấy mọi người ạ, nhìn gương mặt cô ấy mà xem cô ấy đúng là người rất biết điều ấy nhỉ mọi người nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A